Loading...
Tehran.office@niroosaman.com 021-22018944 021-22019455

دپارتمان ها

دپارتمان ها

دپارتمان طراحی و مهندسی

این دپارتمان با بهره گیری از کارکنان متخصص و با تجربه و همچنین با استفاده از نرم افراز های مهندسی پیشرفته، مسئولیت طراحی تابلوهای کنترل ، فشار ضعیف ، متوسط و همچنین پست های کمپکت را با توجه به درخواست و نیازمندی های مشتری را بر عهده دارد. این دپارتمان همچنین تمامی مستندات لازم برای واحدهای تولید، تست، کنترل کیفیت و مدارک مهندسی درخواستی مشتری را مهیا می نماید.

دپارتمان طراحی و مهندسی به واحدهای ذیل تقسیم شده که هر کدام وظایف مختص به خود را دارند.

واحد طراحی مکانیکال

·         طراحی سه بعدی قالب تابلوها

·         محاسبات مکانیکی تابلوها

·         طراحی و ترسیم نقشه های مورد نیاز جهت تولید قسمت های مکانیکی تابلو با استفاده از نرم افزارهای حرفه ای

·         انجام تنظیمات و برنامه ریزی تجهیزات تمام اتوماتیک برای تولید قسمتهای مکانیکی تابلو

بخش طراحی الکتریکال

·         طراحی نقشه های تک خطی،چند خطی ، کنترلی ، جا نمایی تابلو و سایر مدارک مهندسی مورد نیاز

·         انجام محاسبات جریان اتصال کوتاه و سایر محاسبات لازم جهت طراحی الکتریکی تابلوها

·         سایزینگ شینه و باس بار بر اساس شرایط پروژه

·         برنامه نویسی مرتبط با تابلوهای کنترل با ساختار PLC و سایر کنترلرهای موجود

·         انجام تنظیمات مرتبط با رله های حفاظتی

·         کاربری نرم افزار های پیشرفته الکتریکال جهت تکمیل مدارک و طراحی مهندسی

دپارتمان کنترل و برنامه ریزی

این دپارتمان وظیفه برنامه ریزی مراحل مختلف سفارشات و قراردادها بر اساس زمانبندی پروژه شامل قسمت های مهندسی، تولید، بسته بندی و تحویل را بر عهده دارد.

واحد مونتاژ مکانیکی و آهنگری

پس از طراحی قسمت مکانیکی و قالب محصولات توسط دپارتمان طراحی و مهندسی و تحویل مستندات مربوطه به واحد مونتاژ مکانیکی و آهنگری، در این بخش عملیات پانچ، خم کاری ، پرس ، جوش کاری ، شستشو و رنگ آمیزی تابلوها انجام         می گردد. پس از این مراحل عملیات مونتاژ اجزاء دیگر در سه خط تابلوهای فشار متوسط ، تابلوهای فشار ضعیف و کنترلی و همچنین پستهای کمپکت صورت می گیرد.

واحد مونتاژ الکتریکال

در این واحد کلیه عملیات برقی شامل نصب تجهیزات الکتریکی ، شینه ها، سیم کشی و کابل کشی داخلی و غیره در سه خط مونتاژ تابلوهای فشار متوسط ، تابلوهای فشار ضعیف و کنترلی و همچنین پستهای کمپکت انجام می گیرد.

واحد کنترل کیفیت

واحد کنترل کیفیت به عنوان یک بخش مستقل با بهره گیری از کارکنان مجرب و متخصص و با صلاحیت ، وظیفه انجام بازرسی از مواد اولیه، محصولات در حال تولید و محصولات نهایی را بر عهده دارد.اطلاعات استخراج شده در این مراحل، تجزیه و تحلیل شده و به عنوان داده های اصلی برای بهبود مستمر فرآیند تولید ومحصولات شرکت مورد استفاده قرار می گیرد.

خدمات ارائه شده در واحد کنترل کیفیت عبارتند از:

·         کنترل مواد اولیه و خام

·         انجام تست های حین تولید شامل انواع تستهای مکانیکی ،الکتریکی ، کنترلی ، تستهای عملکرد تابلو و سایر تستهای مورد نیاز با توجه به استانداردهای مرتبط

·         انجام تستهای نهایی پس از تولید

·         انجام تستهای زمان تحویل پروژه

 

 

Scroll to Top